czwartek, 10 listopada 2016

Lekcja Edukacja dla Bezpieczeństwa w Remizie Strażackiej w Lutowiskach

Dnia 02.11.2016 roku klasa III Gimnazjum Zespołu Szkół w Lutowiskach miała zaszczyt uczestniczyć w lekcji z Edukacji dla Bezpieczeństwa w Remizie Strażackiej w Lutowiskach. Lekcję poprowadził Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Jakub Doliwa, a sekundowali mu gospodarz OSP Andrzej Żołądź oraz Piotr Pompa. Tematem zajęć były : „ Zagrożenia pożarowe” . Strażacy przedstawili zakres swojej pracy, sprzęt , którym się posługują oraz zapoznali z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach. Gimnazjaliści dzięki ogromnej wiedzy i zaangażowaniu w przeprowadzenie lekcji p. Jakuba Doliwy, Piotra Pompy i Andrzeja Żołędzia mogli przekonać się jak ciekawa jest to praca, a jednocześnie odpowiedzialna i ciężka, jak ogromną wiedzą, dotyczącą nie tylko działania przeciwpożarowego, ale i udzielania np. pierwszej pomocy przedmedycznej - należy się wykazać, aby nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych ludziom potrzebującym ,zagrożonym utratą zdrowia, życia czy też mienia. Uczniowie dowiedzieli się jak należy zachować się podczas pożaru i w sytuacji innych zagrożeń. Strażacy zademonstrowali uczniom sprzęt i jego działanie oraz przedstawili nowe osiągnięcia techniki wspomagające ich pracę. 
W tym miejscu chciałabym w imieniu swoim i uczniów serdecznie podziękować Panu Jakubowi Doliwie, Andrzejowi Żołędziowi i Piotrowi Pompie za przeprowadzoną lekcję.

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Elżbieta Kosmecka.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza