piątek, 8 lutego 2013

Zebrania Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum


W ramach programu „Młode Bieszczady”, w którym uczestniczy młodzież z gimnazjum w Lutowiskach odbywał się cykl szkoleń – warsztatów dla uczniów liderów Samorządu Uczniowskiego. Zrealizowano 8 spotkań po dwie godziny. Tematyka dotyczyła praw i obowiązków SU, wewnętrznych dokumentów, które regulują pracę SU, roli lidera, motywacji uczniów do działania, zasady równości szans oraz dobrego zarządzania.
Dodatkowo młodzież dnia 29 stycznia uczestniczyła w sesji Rady Gminy Lutowiska, która odbyła się w Urzędzie Gminy w Lutowiskach. Uczniowie mieli okazję przekonać się jak debatują, zarządzają i potrafią ze sobą dyskutować dorośli.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Edyta Pereślucha
Uczniowie Maciej Skuza, Wojciech Pełdiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz