środa, 29 lutego 2012

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


Od stycznia 2008r. w bibliotece szkolnej naszej szkoły działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstało ono w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską (EFS Europejski Fundusz Społeczny), a wdrażaną przez MENiS.
Otrzymaliśmy 4 stanowiska komputerowe, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne.
Pakiet multimedialny to:
· Encyklopedia PWN
· Wielki multimedialny atlas świata PWN
· Słowniki PWN: Słownik języka polskiego
· Słownik wyrazów obcych
· Słownik ortograficzny
· Słownik poprawnej polszczyzny
ICIM to nowoczesny interdyscyplinarny warsztat pracy współczesnego ucznia i nauczyciela, który stanowi integralną część naszej czytelni. Dzięki ICIM uczniowie i nauczyciele mają dostęp do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książek, czasopism, informacji zapisanych na nośnikach CD ROM, DVD, informacji dostępnych w Internecie. Wyniki poszukiwań użytkownicy mogą bezpośrednio drukować, kopiować, skanować i zapisywać na dyskietce lub płycie.
Opracowany został regulamin ICIM, który określa precyzyjnie zasady korzystania z tego źródła wiedzy i informacji, gdyż zainteresowanie uczniów Internetem jest bardzo duże.
ICIM to szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów, które nie zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób, a zarazem nowoczesne narzędzie informacji wspomagające kształcenie i rozwijanie różnych zainteresowań.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza