środa, 12 grudnia 2018

XV powiatowa kampania profilaktyczna

Po raz kolejny w roku kalendarzowym 2018/2019 szkoły z terenu powiatu bieszczadzkiego wzięły udział w XV Powiatowej Kampanii Profilaktycznej. Młodzież, o walce z uzależnieniami opowiadała w formie przedstawień teatralnych, które zaprezentowała na scenie Ustrzyckiego Domu Kultury.
XV Powiatowa Kampania Profilaktyczna zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ustrzykach Dolnych, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych, Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych odbyła się 4 grudnia 2018 r. w Ustrzyckim Domu Kultury.
Celem Kampanii była popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii, kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z używkami, z zażywaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, które zawierają środki powszechnie nazywane dopalaczami oraz zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania wiedzy i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od używek.
Puchar dla szkoły, nagrody i upominki dla młodzieży zostały ufundowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych.
Spektakl teatralny młodzieży z Lutowisk przygotowany był przez uczniów klasy VII A oraz VII B Szkoły Podstawowej i dwie nauczycielki Panią Edytę Pereśluchę i Panią Małgorzatę Wójtowicz.
  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz