piątek, 9 listopada 2018

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018 r. w Zespole Szkół w Lutowiskach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Pan Krzysztof Mróz – Wójt Gminy  Lutowiska, Pani Ewa Marszałek – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Piotr Mielcarek – Komendant  Placówki Straży Granicznej w Czarnej , Pani  Katarzyna Szczerbicka, Pan Janusz Karnat i Pan Rafał Osiecki  - przedstawiciele Nadleśnictwa Lutowiska. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy VI, V oraz III Gimnazjum  pod opieką Pani Małgorzaty Wójtowicz oraz  Pani Małgorzaty Tkacz. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Piotr Florek z uczniami klasy VII.
Podczas uroczystości  Pan Wójt Krzysztof Mróz wręczył Pani Dyrektor Beacie Krukowskiej oraz  Pani Małgorzacie Tkacz  Nagrody Wójta. Następnie   Pani Dyrektor Zespołu Szkół   przyznała Nagrody zasłużonym nauczycielom  i  pracownikom szkoły.  Pogratulowała  wysokich osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz podkreśliła duże zaangażowanie Rady Pedagogicznej a także  Pracowników Administracji i Obsługi  w różnorodne działania na rzecz uczniów i szkoły.
Obecni na akademii goście złożyli na ręce p. Dyrektor życzenia dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Pani Przewodnicząca Rady Rodziców zaprosiła na poczęstunek w pokoju nauczycielskim.
M. TkaczBrak komentarzy:

Prześlij komentarz