piątek, 23 marca 2012

Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS

Regulamin
Wykaz załączników do Regulaminu:
Załącznik nr 1Roczny plan finansowy ZFŚS
Załącznik nr 2Oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej dla celów ZFŚS
Załącznik nr 3Zasady różnicowania świadczeń socjalnych z ZFŚS
Załącznik nr 4Wniosek o udzielenie świadczenia, pomocy z ZFŚS
Załącznik nr 5Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
Załącznik nr 6Umowa pożyczki z ZFŚS

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza